2B360笑话网

[搞笑动态图片]这姑娘就是爆脾气


孔乙已勾引了一个寡妇。
寡妇说:你下面有多大?
孔乙已笑道:离地五公分!
寡妇大喜,与之欢好,结果发现没那么大!
一怒之下,让人把孔乙已打残了腿,下面真正离地五公分了!
------分隔线----------------------------